Polgárőrség

írta: hedervar.hu 2015/03/13

A Hédervári Polgárőr Egyesület vezetésében 2015 márciusában változás történt az egyesületet 1998 óta vezető Fazekas Balázs elnök lemondása miatt. Az új vezetőség megválasztására 2015 március 7-i közgyűlésen került sor, tagjai: Rigó Ferenc elnök, Kiss Tibor titkár és Rigó Ferencné gazdasági vezető, munkánkat három tagú Felügyelő Bizottság segíti. A Hédervári Polgárőr Egyesületnek jelenleg 26 tagja van. Fő célunk a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való részvétel, ennek érdekében a polgárőrség tagjai falunkban rendszeres járőrszolgálatot és fi gyelőszolgálatot látnak el. Céljaink és feladataink közé tartózik a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése is. Polgárőreink hetente több alkalommal járőrszolgálatot látnak el közrend és közbiztonság Megújuló Polgárőrség érdekében, rendszeresen részt veszünk a hédervári közösségi és sportesemények biztosításában is (falunap, a falun átvezető futóversenyek, sport és egészségnap, kerékpárút átadása, községi ünnepségek). Temetések alkalmával két polgárőr is vigyáz az autók biztonságára a templomnál és a temetőnél egyaránt a szertartások ideje alatt. Ősz folyamán kiemelt feladat volt a falun átvonuló migránsok zavartalanul áthaladásának segítése. A polgárőrség tevékenyen részt vállalt a közterek szebbé tételében is, ennek keretén belül "örökbe fogadtuk" a Parázsszög téri játszóteret is, melynek virágágyásait polgárőreink ültették be és a gondozását is elvállalták. Tavaly áprilisban lehetőség nyílt a Darányi Ignác Terv (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) keretén belül nyújtott támogatásnak köszönhetően egy új polgárőr terepjáró megpályázá- sára, 100 %-os támogatású fi nanszírozásban. Az így vásárolt Suzuki Vitara terepjáró a Polgárőrség munkáját még hatékonyabbá teheti és még jobban hozzájárul a falu biztonságához. Köszönet érte Szabóné Németh Ágnes polgármester asszonynak és az Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy támogatták a pályázat megvalósítását. Köszönet érte Csanádi Zsoltnénak, aki a pályázat megírásában és kivitelezésében mindvégig a segítségünkre volt és végül, de nem utolsó sorban a leköszönő egyesületi elnöknek, Fazekas Balázsnak, kinek segítségével átvehettük az autónkat. A Hédervári Polgárőr Egyesület mozgalmas évet tudhat maga mögött, köszönet valamennyi polgárőr társamnak az aktív közreműködésért!

Rigó Ferenc, Hédervári Polgárőrség elnöke

adószám:  18985184 -1-08

Megosztás

Közösség