Helyi adók

írta: hedervar.hu 2015/05/28

 

ÉPÍTMÉNYADÓ:
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2012.(I.27.) rendelete szól az építményadóról. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 13. §. –ban meghatározottak, illetve Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.27.) rendelet 3. §-a alapján „a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész közül a gépkocsi tároló, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete”. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Hédervár Községben az építményadó mértéke 500 Ft/m2 lakás célú építmény után. Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adójának évi mértéke 100 Ft/m2.


TELEKADÓ:
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2012.(XI.27.) rendelete szól az telekadóról. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi . tv.19. §. –ban meghatározottak. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Hédervár Községben a telekadó mértéke 60 Ft/m2.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA:
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 17/2012.(XI.27.) rendelete szól az magánszemélyek kommunális adójáról. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN HÉDERVÁRON
A 2015. ÉVBEN NEM VÁLTOZIK A LAKOSSÁG ÁLTAL BEFIZETENDŐ HELYI ADÓK MÉRTÉKE. Az adó évi mértéke 4.000 Ft/év. Mentes az adó fi zetési kötelezettsége alól az a magánszemély, akinek adótárgya után építményadó illetve telekadó fizetési kötelezettsége áll fenn. Ezt azoknak kell fizetni, akik Héderváron lakóingatlannal rendelkeznek, és az ingatlan a bejelentett lakcímük! összege: 4000 Ft/év

IDEGENFORGALMI ADÓ:
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 15/2012.(XI.27.) rendelete szól az idegenforgalmi adóról. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Hédervár Községben az idegenforgalmi adó mértéke: 300 Ft/vendégéjszaka.

IPARŰZÉSI ADÓ:
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) rendelete szól a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya a vállalkozó, aki állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adó mértéke az adóalap 2%-a. A helyi iparűzési adó mértéke a törvényi maximum határon van, a korrigált nettó árbevétel 2%-a, ezért ebben az adónemben az emelés nem lehetséges.


GÉPJÁRMŰ ADÓ:
A gépjárművek teljesítményadata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Országos Járműnyilvántartásából származik. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetében:
• gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
• gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
• gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
• gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
• gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
A gépjárműadó 60 %-át a 2013-as évtől az állam elvonja, 40%-a jelent bevételt az önkormányzatnak.

Megosztás

Közösség