Óvoda bemutatás

írta: hedervar.hu 2015/03/14

Bemutatkozás

Óvodánk egy Szigetközi faluban, Héderváron, nagyon szép környezetben helyezkedik el, amely kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt gyermekeink számára. Hédervár egy történelmi múltú kis falu, épített műemlékekkel, csodálatosan gazdag természeti környezettel.

A Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda két részben osztott csoporttal működik, amelybe jelenleg 44 gyermek jár. A gyermekek mindennapjait négy óvodapedagógus, és két dajka néni szervezi, és igyekszik otthonossá, boldoggá tenni. Az Óvodás gyermekek étkeztetését a Kont vendéglő látja el, a korszerű elvárásoknak megfelelően, igyekeznek a gyermekek igényeit figyelembe venni. A tálalást, valamint a térítési díjak beszedését egy konyhai alkalmazott végzi.

Óvodánk épülete szép, tágas, eredetileg is óvodának épült. 1976-ban adták át, minden helyiséggel rendelkezik, ami egy óvodában előírás. Tágas udvarunk változatos lehetőséget kínál a mindennapos mozgásra a szabadlevegőn. Az udvari játékok felújítása, bővítése folyamatosan célunk. Az óvoda épületét 2011-ben, egy uniós pályázat segítségével kezdték felújítani: kicserélték az ablakokat, kívülről leszigetelték. További pályázati lehetőségeket kihasználva szeretnénk a felújítások sorát folytatni.

Csoportszobáink meleg, hangulatos, világos termek, esztétikusan berendezve, a gyermekek kedvére dekorálva igyekeztünk minél otthonosabbá, élhetőbbé tenni. Mindkét csoportszobához külön helyiségben öltöző és mosdó, valamint ebédlő van kialakítva, és egy tornaszobával is rendelkezünk. Törekszünk egy olyan befogadó, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtésére, amely minden óvodába kerülő gyermeknek biztonságot nyújt, egyéniségéhez igazodik, és figyelembe veszi igényeit, egyéni szükségleteit.

A gyermeknevelés elsősorban a család joga és kötelessége. Az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Törekszünk a családokkal együttműködve közös értékek teremtésére, közös nevelési elveket kialakítva gyermekeinket együtt nevelni.

Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermekek fejlődésének az alapja, a játék, amelyen keresztül kapcsolatot teremt környezetével. Az együttes öröm együttgondolkodássá, párbeszéddé alakul. Úgy közvetítjük kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, képességeik kibontakozhassanak.

Vállaljuk azt a felelősséget, hogy úgy vezessük el a gyermeket az óvoda-iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra felkészült, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonásokkal rendelkezzen, és eközben boldog gyermekkorát élje.

Óvodánkban a gyermeki tevékenységek keretét az évszakok, jeles napok és az ünnepek adják.

Programunk (megtekinthető a dokumentum kezelőben) olyan feladat teljesítésére orientál, amely elősegíti a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, a környezettudatos magatartás kialakulását a környezetvédelmi-megóvási szokások gyakoroltatásával, a szűkebb és tágabb környezetben szerzett tapasztalatok megszerzésével. Gyermekeinkkel együtt óvjuk és védjük környezetüket, lakóhelyünk műemlékeit.

Óvodánk személyi feltételei: Az óvodai nevelés eredményeihez az óvodai alkalmazottak összehangolt munkája szükséges. Szakmailag igényes, jól informált, elfogadó, kedves, barátságos óvónőkből áll a nevelőtestület. Ez fontos, hiszen a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek jelenléte, elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Dajkáink mindegyike dajkaképzőt végzett, szereti a gyermekeket, segítő, szeretetteljes, barátságos személyiség, aki az óvodapedagógus társa a nevelésben.

Heti egyszer, a napirendbe beépítve gyermekeinknek lehetőségük van népi tánc oktatáson részt venni, melynek költségét az önkormányzat vállalja. Ennek köszönhetően egy pályázat keretén belül ősszel is, és tavasszal is egy-egy hetes projektnek voltunk részesei, amikor előkészítették a témát, ami a skanzenben került feldolgozásra, ennek részeként heti két alkalommal sikerült óvodánkban vendégül látni a „Sárarany” népi zenekart, akik megismertették gyermekeinket az általuk használt hangszerekkel, majd játékukat élvezve táncoltunk, játszottunk. Ezt követően egy nap elutaztunk Szentendrére a Skanzenbe, ahol szervezett programokon vehettünk részt, először a kukorica, majd pedig a kenyérsütés volt a téma. Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Óvodásainknak lehetőségük van ovi-focira járni, heti két alkalommal, délutánonként vannak a foglalkozások, többször is részt vesznek különböző megmérettetésen. Ennek költségét is az Önkormányzat finanszírozza.

Óvodánk logopédusa és gyógytornásza a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményének munkatársa, akik heti egy alkalommal foglalkoznak az erre rászoruló gyermekekkel.

Az óvodapszichológus heti egy alkalommal megtalálható a polgármesteri hivatalban, a szülők és pedagógusok itt kereshetik fel problémáikkal.

Óvodánkban nagyon aktív, tettre kész szülői gárda tevékenykedik, ha kell jelenlétükkel, ötleteikkel, ha kell két kezük munkájával, karácsonyi, húsvéti vásárral, sütemény-vagy palacsintasütéssel-árusítással, játék- és eszközvásárlással igyekeznek gyermekeik óvodáját, óvodánkat támogatni, segíteni. Minden szülő szívesen lenne egy ilyen közösség tagja.

Mindenkit szeretettel várunk, látogassatok el hozzánk! Hisz
"Hív téged az óvoda, ezer játék, száz csoda!"

 

Tóthné Göndöcs Annamária

óvodavezető

 

 

Cím:

Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda

intézményvezető: Tóthné Göndöcs Annamária

9178 Hédervár, Árpád u. 9.

96/215-367, mobil: 20/4971421

e-mail cím: ovoda@hedervar.hu

 

Megosztás

Közösség