Iskola bemutatás

írta: hedervar.hu 2015/03/13

 

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolája

Intézményvezető: Kiszelka Mariann

9178 Hédervár, Arany J. u. 1.

06-96/259-448, mobil: 06-30/786-9754

e-mail cím: hedervar.timaffy@gmail.com

 

 

 

Az alábbi még a régi:

Beköszöntő

 

Iskolánk 2011 szeptemberétől a Szigetköz Általános Iskola és AMI tagiskolájaként, Timaffy László Tagiskola néven működik. Intézményünk az általánosan művelő általános iskolák közé tartozik. Jelenlegi tanulólétszámunk 6 évfolyamon 74 fő. 11 főállású pedagógussal és óraadókkal látjuk el feladatainkat. Szakos ellátottságunk 100%-os.

 

 

Az iskola tárgyi feltételei adottak. A környék legjobban felszerelt iskolája. 8 tanteremmel, és két szaktanteremmel (informatika terem, természettudományi előadó) rendelkezünk. 22 számítógépes állomással működő informatika teremmel büszkélkedhetünk, ezen felül minden osztály interaktív táblával felszerelt, amely nagy segítséget jelent a tanítás-tanulás folyamatában.

 

Intézményünk sajátos arculatát az iskolaotthonos nevelési-oktatási forma adja, amelyet 2008-tól felmenő rendszeren vezettünk be. Jelenleg 1-4. évfolyamon működik. Iskolánkban két idegen nyelv tanulására van lehetőség. Első osztálytól kezdve a német, 4. osztálytól kezdve pedig fakultatív jelleggel, az angol nyelvvel ismerkedhetnek tanulóink. A korszerű nyelvoktatáshoz szükséges könyvek, audiovizuális dokumentumok beszerzését az intézmény alapítványa is segíti.

Nevelőink igényes szakmai munkára és korszerű ismeretek átadására törekednek. Kiemelt figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra, az esélyegyenlőség megteremtésére, az egyéni bánásmódra. Sajátos nevelésű igényű tanulóink integráltan vesznek részt a tanítás-tanulás folyamatában. SNI-s tanulóinkkal gyógypedagógus foglalkozik tanítási órán kívüli időben. Minden ilyen jellegű ellátandó tanulóról gondoskodunk. Munkánkat gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelő is segíti.

 

Tantestületünk a hagyományok ápolására törekszik, mely rendezvényeket a szülők, az iskolai alapítvány, pályázatok segítségével és a pedagógusok közreműködésével szervezzük. A nyári időszakban a bejárós „Kölyöktábort” szervezünk, amely nagy érdeklődésre tart számot. Tanév közben kirándulásokkal, színházlátogatással, a diákönkormányzat által szervezett közös programokkal színesítjük a diákéletet.

 

Arra törekszünk, hogy intézményünk élete programmal teli legyen. A gyerekek igényei és a lehetőségek alapján a szabadidős tevékenységek széles skáláját kínáljuk tanulóink részére, emellett furulya, zongora és népi hegedű hangszerekkel ismerkedhetnek tanítványaink. Iskolánkban a néptánc oktatásának nagy hagyományai vannak, saját néptánccsoporttal büszkélkedhetünk. A néptánc oktatásához külön táncterem áll rendelkezésünkre.

 Az iskolán belül önálló könyvtár helyiséggel, várjuk az olvasni vágyó gyermekeket heti 5 órában. A községi könyvtárral közös szervezésben író-olvasó találkozókat is szervezünk. Ezen kívül zeneterem, fejlesztőterem kialakításával igyekszünk megteremteni a korszerű, színvonalas oktatás feltételeit.

 

Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek szeretnéd.”

Célunk, elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási folyamat hatékonyan megvalósulhat. Ennek szellemében szervezzük mindennapi munkánkat. Minden gyermekben él az a szép emberi vágy, hogy bizonyíthassa: szükség van rá.

Mindenkiben van érdekes vonás. −

az ember sorsa bolygó sors, de más,

Mindegyik egy külön lét, önmaga,

S nincs bolygó, melyhez hasonlítana.”

/Jevtusenko/

 

A tantestület számára fő cél, hogy mágnessé váljon az iskola, és a szeretet, törődés hassa át a mindennapi pedagógiai munkát, ezáltal is erősödjön iskolánk tanulómegtartó ereje.

 

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.” – mondta Antoine de Saint-Exupéry. E gondolatot magunkénak vallva végezzük munkánkat.Az iskola életét, mindennapjait, az intézménnyel kapcsolatos híreket, programokat nyomon követhetik Timaffy László Tagiskola néven található facebook oldalunkon az alábbi linken:

https://www.facebook.com/iskola.hedervar?ref=bookmarks

Látogassanak el hozzánk!

 

 

 

 

 

Megosztás

Közösség